Website powered by

Kryształy mocy / Crystals of power

Scena wykonana w Blenderze inspirowana okładkami powieści Sci-fi i Fantasy.
======================================
Scene made in Blender, inspired by the covers of Sci-fi and Fantasy novels.